İLKYARDIM EĞİTİMİ

İLKYARDIM EĞİTİMİ

İlkyardım; kaza ya da ani hastalık durumunda sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, eldeki imkânlarla yapılan müdahalelerdir. Bu müdahaleler profesyonel sağlık ekibi gelinceye, kazazede yaşam belirtileri gösterinceye ya da ilkyardımcı yorgunluktan tükeninceye kadar devam eder.

İlkyardımcı hasta/yaralıya müdahalede ilaç ya da tıbbi malzeme kullanmaz. Kendisinden beklenen, edindiği bilgiler ışığında doğru ve etkili bir ilkyardım uygulamasıdır.

Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.

Doğru ve Etkili Müdahalenin Önemi: Kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının durduğu ya da durmak üzere olduğu kaza ya da yaralanmalarda, ilkyardımın ilk 5 dakika içinde başlatılması hayati önem taşır.

Yapılan çeşitli çalışmalarda ülkemizde kazalar sonucu yaralıların %90’ından fazlasının olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırıldığı gösterilmiştir. Kaza ölümlerinin %10’u ilk 5 dakika içinde, %54’ü ise ilk 30 dakika içinde meydana gelmektedir.

Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.Bu düşünceyle gerek çalışma ortamlarında gerek evlerinde ve her türlü çevrede bir kaza anında müdahalede bulunacak bilgiyi kazandırmak amacıyla 50 kadına 96 saatlik İlk Yardım Eğitimi verilecektir.Temel İlk Yardım Eğitimi ile 50 katılımcının gerek kendileri gerekse çevreleri için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmeleri, acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunarak insanlara yardımcı olabilmeleri yeterliliğine ulaşmaları sağlanacaktır.