İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş güvenliği; işçilerin iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin, yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bütününü ifade eden, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan bir bilim dalıdır.

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Dünya genelinde saniyede en az üç işçinin iş kazaları sonucunda yaralanmakta olduğunu, her üç dakikada bir işçinin iş kazası ya da hastalanma sonucu öldüğü bilinmektedir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmesinin ana nedeni; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması gerekliliğidir.

İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmanın en etkin yolu işyerlerinde iş güvenliği prensiplerine uygun bir çalışma düzeni kurmaktır. Buradan hareketle projede mesleki eğitimlerden önce katılımcıların İş Sağlığı ve İş Güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Projede meslek eğitimleri süresince tüm İş Güvenliği tedbirleri alınacak olmakla birlikte tüm katılımcı kadınlara kaza sigortası yapılacaktır. Kaza sigortası bedeli proje bütçesinden ödenecektir.