PROJE SEMİNER FAALİYETLERİ

PROJE SEMİNER FAALİYETLERİ

1-ETKİLİ İLETİŞİM SEMİNERLERİ (1 Gün)

Kişisel gelişim; kişinin mevcut hal ve durumundan kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkarmasıdır.Bunun için kişinin kendisini tanıması gerekmektedir. Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi, sosyal hayatta verimli ve güçlü kılmayı amaçlar.Kendinizi daha iyi ve net ifade edebilme karşınızdaki kişi ve kişiler tarafından kolay anlaşılabilir olmak etkili iletişimin ana temasıdır.Etkili iletişimin hayatımızda yaratmış olduğu farklar ; Başkalarını daha iyi anlayacak ve kendinizi daha kolay anlatacaksınız. İnsanlarla samimi ilişkiler kurabileceksiniz. İnsanların içlerindeki yaratıcılığı açığa çıkarabileceksiniz. Gereksiz tartışmalardan kaçınabileceksiniz. Çok daha az incinecek ve başkalarını incitmeyeceksiniz. Öfke, korku veya çekingenliği alt edebileceksiniz. Başkalarını suçlamadan kendi haklarınızı koruyabileceksiniz. Hakaret, alay ve diğer sözlü saldırıları geri püskürteceksiniz. Faydalı tavsiyeleri alabilecek ve başkalarına işlerine yarayacak tavsiyelerde bulunabileceksiniz. Karsınızdaki insanı kırmadan ve incitmeden tartışabileceksiniz. Fikir ve önerilerinize daha kolay destek bulabileceksiniz. Problem çözme yetenekleriniz gelişecek. Projenin ilk semineri Etkili İletişim ile ,kendini tanımak, kendini açmak, ve kendini doğru ifade etmek, karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek, empati kurabilmek gibi başlıklar altında etkili iletişim becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.

2-KADIN VE AİLE SAĞLIĞI SEMİNERLERİ (MEME KANSERİ İLE MÜCADELE VE ERKEN TANI )(1 GÜN)

Meme kanseri, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Sağlık Bakanlığı 2011 yılı verilerine göre Türkiye’de kadınlarda görülen kanserlerin %24,2’si meme kanseridir. Kanser sıklığı gelişmiş ülkelerde 60’lı yaşlarda daha fazla iken ülkemizde 45-49 yaş grubunda %16,7’lik bir değerle maksimuma ulaşmaktadır. Meme kanseri tedavisinde erken tanı en önemli faktördür. Ülkemizde meme kanseri sıklığının daha genç yaşlarda görülüyor olması tarama programlarının önemini arttırmaktadır.

Meme kanserli hastalarda, tüm evrelerde 5 yıllık sağ kalım oranları, gelişmiş ülkelerde %73 iken, gelişmekte olan ülkelerde %53 olarak bildirilmektedir. Aradaki bu önemli fark, gelişmiş olan ülkelerde tarama programları sayesinde erken tanı ve tedavi olanakları ile açıklanabilir. Meme kanseri taramasında öncelikli amaç, kanser gelişimini henüz bulgular (ele gelen kitle, meme başı değişiklikleri gibi) ortaya çıkmadan, erken evrede saptamak ve sonuç olarak meme kanserine bağlı ölüm oranlarını azaltmaktır. Meme kanserinin erken evrede saptanması, aynı zamanda meme koruyucu ve onkoplastik cerrahi yöntemlerin uygulanarak daha iyi meme estetiğini de sağlamaktadır. Erken tanı için meme kanseri farkındalığının artması, kendi kendine meme muayenesi, yıllık hekim muayenesi ve tarama mamografisi vazgeçilemez ve birbirini tamamlayan unsurlardır. Bu kapsamda Samsun Halk Sağlığı Kurumu Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliği ile uzman hekim tarafından verilecek olan seminerler sonrasında kadınlarımıza ücretsiz meme taraması yapılacak kadınlarımızın meme kanseri konusunda bilgi ve bilinç düzeylerinin artması sağlanacaktır.

3-AİLE İÇİ ŞİDDETİN PSİKOLOJİK YANSIMALARI SEMİNERİ(1 GÜN)

Aile İçi Şiddet Nedir?  Eşinizin size veya çocuklarınıza ya da sizinle aynı evde yaşayan akrabalarınıza yönelik,  Sizinle aynı evde yaşayan herhangi bir akrabanızın, size ya da evdeki diğer kişilere yönelik,  Evli olmanıza rağmen kendi isteğinizle veya mahkeme kararı ile ayrı evlerde yaşadığınız eşinizin size yönelik tehdit, baskı ve kontrol içeren fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmenize veya acı çekmenize sebep olan her türlü davranışı aile içi şiddettir. Şiddetin türleri • Fiziksel Şiddet • Psikolojik Şiddet • Cinsel Şiddet • Ekonomik Şiddet

Her türlü şiddet öğrenilen bir olgudur. Şiddetin devamını sağlayan en önemli unsurlardan biriside; Şiddetin kuşaktan kuşağa sorunu çözme biçimi olarak aktarılması ve yaşam pratikleri içerisinde hem şiddet uygulayanlar hem de şiddete maruz kalanlar tarafından içselleştirilerek mecbur görülmesidir.Farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümünün sağlanması amacıyla projedeki 50 katılımcı kadına düzenlenecek olan seminerler konuyla ilgili uzman bir psikolog ve avukat tarafından verilecektir.Şiddete Maruz Kaldığınızda Ya Da Risk Altındayken Başvurabileceğiniz Kurum ve Kuruluşlar

  • İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜKLERİ
  • ALO 183 AİLE, KADIN, ÇOCUK VE ÖZÜRLÜ SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI
  • SAĞLIK KURULUŞLARI
  • POLİS MERKEZLERİ, JANDARMA KARAKOLLARI
  • CUMHURİYET SAVCILIĞI
  • BELEDİYELERİN KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ
  • BAROLARIN KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ VE ADLİ YARDIM KURULLARI
  • KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Kaynak: http://kadininstatusu.aile.gov.tr/

4-SATIŞ PAZARLAMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ(1 GÜN)

Projede mesleki eğitim alan kadınların kendi iş yerlerini kurmaları durumunda yaptıkları ürünleri pazarlayabilmeleri için Satış Pazarlama Teknikleri konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Katılımcılara; 1-Pazarlama Süreci Yönetimi, Satış Süreci Yönetimi ve Satış ekibi Work-Shop Çalışması hakkında bilgiler sunulacaktır. Satış pazarlama teknikleri eğitiminin amacı satış ve pazarlamanın temel prensiplerinden, ileri satış ve pazarlama tekniklerine kadar gecen tüm süreçlerin detaylı olarak ele alınacağı, katılımcılara sağlam bir pazarlama temeli oluşturmaktır. Eğitim sonunda katılımcılar satış ve pazarlama teknikleri ile ilgili en gerekli bilgileri edineceklerdir. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar Satış Ve Pazarlama Teknikleri konulu eğitim sertifikası sahibi olacaklardır.