PROJENİN AMACI

PROJENİN AMACI

Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı (IKG PRO) olduğu Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı kapsamında desteklenerek 1Ekim 2016 tarihinden itibaren Atakum Belediyesi Koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’dür. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü ve Atakum Halk Eğitim Merkezinin eş başvuru sahibi olduğu proje 12 ay sürecektir. 1200 proje içinden 40 proje arasına girmeyi başaran Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi’nin toplam bütçesi 206.576.74 Euro’dur.

Kadınların işgücünün çalışma hayatına dahil edilmesi toplumsal kalkınmada önemli bir etkendir. İstihdama katılan kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması hem kendisi hem ailesi hem de toplum için önemli sosyal kazanımlar sağlayacaktır. Üreten Kadın Güçlü Atakum Projesi ile işgücü piyasası içinde bulunamayan 25-64 yaş arası 10’u engelli toplam 50 kadına mesleki yeterlilik kazandırmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 1 Ekim 2016 -30 Eylül 2017 tarihleri arasında, 10’u engelli olmak üzere toplam 50 kadına hayat boyu öğrenme modülleri doğrultusunda aşağıdaki eğitimler ve seminerler verilecektir. Proje süresince proje katılımcılarına günlük 8 Euro ücret ödenecektir. Çini İşlemeci-Çinici Meslek Eğitimi süresince kursiyerlerin kaza sigortaları yapılacaktır.