UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Türkiye’ de girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.Türkiye’ de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

  • • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
  • • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
  • • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
  • • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Girişimcinin ihtiyaç duyduğu temel unsurlar ,İş fikri, Girişimcilikle ile ilgili nitelikler, Yönetsel bilgi ve beceriler, Kaynaklar-Özel Sektör başlığı altında özetlenebilir.

96 saatlik girişimcilik eğitimi ile bu başlıklar altında mesleki eğitim alan kadın katılımcıların kendi işlerini kurmak adına sahip olmaları gereken bilgi ve donanıma sahip olmaları amaçlanmaktadır. Katılımcılara işletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazandırılarak 50 katılımcıya girişimci sertifikası verilecektir.